• info@diakoeng.com
  • 989127951878+

فاصله انداز

فاصله انداز

فاصله انداز

همواره بایستی در نظر داشت که بین صفحه پشت پران و کفشک متحرک فضای مناسبی ایجاد نمود چراکه عدم وجود فاصله بین دو قسمت باعث بروز مشکلاتی در سیستم پران قالب خواهد شد که به قرار زیر می باشد.
1-عدم فاصله منجر به تجمع غبار و چربی در پشت صفحه پران شده و در نتیجه صفحه پران کامل در موقعیت ابتدای کورس حرکتی خود قرار نمی گیرد و پران ها از سطح تشکیل جنس بالاتر خواهند ماند.
2-عدم فاصله منجر به تخلیه هوای مابین صفحه پران و کفشک متحرک شده و روغن نیز تسهیل کننده خواهد بود و در ابتدای حرکت صفحه پران بدلیل چسبندگی نیرو پران افزایش پیدا کرده و در نتیجه صفحه پران پرتاب میگردد.
جنس این فاصله اندازها از جنس 2767 و با سختی 2±52 راکول می باشد

 

  • برگشت به مقالات
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مقالات

فاصله انداز

فاصله انداز

دسته بندی مقالات

برچسب ها