2021 فوریه 03

معرفی اجزا قالب
...

معرفی اجزا قالب

یکی از اصلی ترین نیازهای طراحان قالبهای تزریق پلاستیک، شناخت و تسلط کافی بر اجزای قالب میباشد . در این بخش سعی ...